Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  60 Records  Total  3 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Optical generation, detection and non-destructive testing applications of terahertz waves ZHANG Weili, LIANG Dachuan, TIAN Zhen, HAN Jiaguang, GU Jianqiang, HE Mingxia, OUYANG Chunmei 2016,3(1):1-20
Fractional order nonsingular terminal sliding mode control for flexible spacecraft attitude tracking GAO Junshan, DENG Liwei, SONG Shenming 2016,3(1):21-29
Frequency modulated weak signal detection based on stochastic resonance and genetic algorithm XING Hongyan, LU Chunxia, ZHANG Qiang 2016,3(1):41-49
Real-time retrieval of submicron aerosol size distributions from multi-wavelength spectral extinction measurements CHEN Jiawei,YANG Mu, FENG Haibao,NI Qijun 2016,3(1):50-60
Study on character recognition of Naxi Dongba hieroglyphs WANG Haiyan, WANG Hongjun, XU Xiaoli 2016,3(1):61-69
Analysis of sensitivity and errors in Maglev vibration test system JIANG Dong, LIU Xukun, WANG Deyu, YANG Jiaxiang 2016,3(1):70-78
Editorial: speical issue on quantum precision measurement YANG Jun 2015,2(4):1-2
New research trends on high-precision time transfer technology DONG Ruifang*, QUAN Run’ai, HOU Feiyan, WANG Shaofeng, XIANG Xiao, ZHOU Conghua, WANG Mengmeng, LIU Tao, ZHANG Shou’gang 2015,2(4):3-15
Progress of the NTSC-F1 primary frequency standard RUAN Jun*, WANG Xinliang, LIU dandan, GUAN Yong, ZHANG Hui, CHEN Jiang, LIN Rui, YU Fengxiang, SHI Junru, ZHANG Shougang 2015,2(4):16-27
Progress at NTSC towards an optical lattice for a strontium clock KONG Dehuan, YIN Mojuan, LU Benquan, HAN Jianxin, WANG Yebing, XU Qinfang, REN Zhaolin, CHANG Hong* 2015,2(4):28-39
Long-term stabilization of the optical fiber phase control using dual PID WU Yue, CHEN Guozhu, SHEN Yong, and ZOU Hongxin * 2015,2(4):40-46
An introduction to Bragg diffraction-based cold atom interferometry gravimeter HU Qingqing*, YANG Jun, LUO Yukun, JIA Aiai, WEI Chunhua, LI Zehuan 2015,2(4):47-55
Inertial measurement using atom interferometer JIA Aiai, YANG Jun*, YAN Shuhua, LUO Yukun, HU Qingqing, WEI Chunhua, LI Zehuan 2015,2(4):56-66
Large momentum beamsplitting in atom interferometry G. D. McDonald, P. Manju, P. B. Wigley, P.J.Everitt, C.H.Wei, M.A.Sooriyabandara, M. Boozarjmehr, A. Kordbacheh, C. Quinlivan, C.N.Kuhn, J.E.Debs, K.S.Hardman, and N. P. Robins ? 2015,2(4):67-75
An introduction to dressed-atom adiabatic potentials (APs) for ultracold atoms Tiffany Harte, Elliot Bentine, Edward Owen, XU Dongyang, Benjamin Yuen, Christopher Foot* 2015,2(4):76-84
Editorial: Special issue on meteorological instruments LYU Wenhua 2015,2(3):1-2
Hybrid inversion method for equivalent electric charge of thunder cloud based on multi-station atmospheric electric field XING Hongyan, ZHANG Qiang, JI Xinyuan, XU wei 2015,2(3):3-11
Design and implementation of automatic shading device for diffuse radiation measurement LYU Wenhua, BIAN Zeqiang, CHONG Wei 2015,2(3):12-18
Temperature Effect On The Reference Frequency of FDR Soil Moisture Sensor WANG Liming,LYU Wenhua 2015,2(3):19-26
Research of optical rainfall sensor based on CCD linear array YANG Bifeng,LIU Yuyan,LU Ying,WU Shangqian 2015,2(3):27-34Copyright © 
Address:     E-mail: instrumentation@cis.org.cn;j-instrumentation@vip.163.com
Technical support: E-Tiller(Beijing) Co.,Ltd.